DET TILBYDER VI

  RISIKOVILLIG KAPITAL

  IFU Investment Partners tilbyder risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder, og som i forvejen har eller kan forventes at opnå en investeringsaftale med IFU. Der er dermed tale om supplerende finansiering til projekter, som lever op til de krav, regler og retningslinjer, der i øvrigt er gældende for IFU.

  Fonden tilbyder alene aktiekapital på kommercielle vilkår. Fondens midler anvendes udelukkende til projekter, der har en størrelse, hvor der er behov for finansiering udover det, IFU kan tilbyde.

  Typisk vil finansiering via IFU Investment Partners blive aftalt som en del af en samlet investeringspakke med finansiering fra såvel IFU som IIP. Investeringen fra IIP besluttes dog af en selvstændig investeringskomité.

  I lighed med IFU investerer IFU Investment Partners direkte i selskaber i investeringslandene.

  IFU og IFU Investment Partners vil altid tilsammen være minoritetsinvestorer, og yderligere finansiering af projekter er derfor nødvendig. Det kan ske via danske eller lokale investorer eller for eksempel via regionale udviklingsbanker mv.

  Virksomheder, der ønsker at gøre brug af finansiering fra IFU Investment Partners, skal derfor benytte IFU’s almindelige tilbud om rådgivning og gennemgå en normal appraisal procedure. Fordelen er, at en virksomhed kan opnå adgang til supplerende aktiekapital investeringer i en one- step løsning.

   

  IIP investeringer

  FØRER AN I PERUS LANDBRUGSEKSPORT

  Danper har i de senere år udvidet produktionen både i det sydlige og nordlige Peru. I 2011 påbegyndtes kultiveringen af yderligere knap 200 hektar i Chepén området cirka 200 km nord for Trujillo. Her dyrkes der druer og avocado Derudover blev der i 2012 etableret et nyt projekt med henblik på produktion af druer og asparges i et 1000 hektar ørkenområde ved Olmos ca. 400 kilometer nord for Trujillo.

  Den virksomhed, der for omkring 20 år siden startede med et lille produktionssted og 80 ansatte beskæftiger mere i dag mere end 6.000 mennesker og har en årlig omsætning på omkring 140 millioner US dollar. Med de nye udvidelser forventes yderligere 5.000 mennesker at få beskæftigelse.

  IFU investerede første gang i Danper i 1991. Siden har IFU bidraget med aktiekapital og lån til flere af udvidelserne. IFU har derudover i 2014 formidlet aktiekapital via IFU Investment Partners, der er kapitaliseret af pensionskaserne PKA og PBU.

  Formålet med den seneste investering var at etablere et nyt forarbejdningsanlæg på 22.000 m2, der indeholder to køletunneller, et pakkeområde og kølekapacitet, der kan lagre op til 150 tons færdigproducerede produkter.

  + Læs mere- Læs mindre

  I KINA SPISER DE SVINEKØD

  I Kina spiser de svinekød. Faktisk spiser hver kineser i gennemsnit mere end 30 kg om året, og samtidig lever over halvdelen af alle jordens grise i Kina. Det gør landet til verdens største marked for svinekød og dermed interessant for den danske agribusiness sektor.

  Det gælder også for DLG, der i 2014 indgik i et partnerskab med den kinesiske producent af dyrefoder Puai Feed Group, der er et af de større foderproduktionsselskaber i Kina.

  Det kinesiske selskab ser DLG som den rette partner med vigtig know-how og erfaring i produktion af kvalitetsfoder samt vitamin- og mineralblandinger. Strategien er, at DLG skal hjælpe Puai Feed Group med at levere produkter af høj kvalitet, der overholder de internationale standarder for fødevaresikkerhed, som er stærkt efterspurgte i Kina på grund af de senere års fødevareskandaler. Samtidig giver partnerskabet DLG muligheden for at komme ind på det kinesiske marked, der har stort potentiale.

  IFU har bidraget med rådgivning og risikovillig kapital i forbindelse med DLG’s opkøb i Kina. En del af finansieringen er tilvejebragt via IFU Investment Partners (IIP), der er etableret i samarbejde med pensionskasserne PKA og PBU og kan yde supplerende finansiering til større IFU-projekter.

  + Læs mere- Læs mindre

  HALDOR TOPSØE RENSER LUFTEN I KINA

  Mange kinesiske byer har i de senere år oplevet en markant stigning i luftforureningen. Det har fået den kinesiske regering til at skærpe reglerne for udledning af blandt andet nitrogen oxider (NOx) fra dieselbiler. Det har åbnet nye markedsmuligheder for Haldor Topsøe, der er førende indenfor katalyse og katalysatorer. Den danske virksomhed har derfor opført en ny katalysatorfabrik i Tianjin cirka 100 km øst for Beijing.

  Fabrikken, der officielt åbnede i 2016, producerer katalysatorer, som renser udstødningen fra dieselmotorer i lastbiler, busser og andre tunge køretøjer. Kvælstofoxider (NOx), som er en grundlæggende komponent i smog, såvel som farlige sodpartikler fjernes, og luftkvaliteten forbedres dermed markant. Når katalysatorerne er påmonterede, vil de derfor yde et væsentligt bidrag til at reducere luftforureningen, hvor op til 20 procent kommer fra bilkørsel.

  Fabrikken i Kina er Haldor Topsøes største investering nogensinde, og den er etableret med finansiering fra IFU og IFU Investment partners (IIP), der er en fond, som IFU administrerer for pensionskasserne PKA og PBU. IFU har derudover bidraget med viden og erfaringer fra mere end 130 investeringer i Kina.

  + Læs mere- Læs mindre