IFU INVESTMENT PARTNERS

    IFU Investment Partners investerer aktiekapital i store projekter i udviklingslande og vækstmarkeder

    IFU Investment partners er en fond etableret af to pensionsselskaber, der kan bidrage med supplerende aktiekapital til store investeringer, der gennemføres i samarbejde med IFU og dansk erhvervsliv.

    Case Danper
    Danper, Peru